Пріорітетні напрямки роботи школи

Про встановлення строку навчання у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей, які потребують...

План роботи навчально-виховного комплексу № 11 на серпень 2016 року

№ з/п

Назва заходу

Відповідальний

1.

Виконання Закону України «Про загальну середню освіту»:

-         збереження контингенту учнів;

-         запобіганню відсіву школярів;

-         створення сприятливих умов для відвідування учнями комплексу;

-         створення у закладі відкритого інформаційного освітнього середовища.

Дудченко С.О.

Вишнякова Н.П.

Бессараб А.А.

2.

Розподіл функціональних обов’язків між членами адміністрації.

Дудченко С.О.

3.

Проведення загальношкільної конференції:

-         Обрання Ради комплексу;

-         Затвердження плану роботи Ради комплексу та плану роботи комплексу на 2016/2017 н.р.

Дудченко С.О.

4.

Педагогічна рада «Сучасні аспекти соціальної інтеграції випускників шкіл»:

-         Підсумки роботи педагогічного колективу за 2016/2016 н.р. та перспективи розвитку комплексу, мета і завдання його діяльності в 2016/2017 навчальному році.

-         Затвердження плану роботи комплексу на 2016/2017 навчальний рік.

Дудченко С.О.

5.

Комплектування класів.

Адміністрація комплексу

6.

Організація гарячого харчування для учнів 1-11-х класів.

Бессараб А.А.

Дьоміна В.Ю.

7.

Облік дітей 5-17 років у мікрорайоні комплексу.

Дьоміна В.Ю.

8.

Планування роботи з профілактики безпритульності і правопорушень серед неповнолітніх.

Дьоміна В.Ю.

9.

Планування роботи гуртків і секцій.

Дьоміна В.Ю.

10.

Складання комплексу заходів щодо попередження дитячого травматизму.

Дьоміна В.Ю.

11.

Підготовка навчальних приміщень і кабінетів. Перевірка стану куточків з ТБ у класах.

Дудченко С.О.

Шкурда О.О.

Ісаєва Н.О.

12.

Проведення інструктажу працівників комплексу щодо ТБ.

Дудченко С.О.

13.

Нарада при директорові:

-         Про готовність комплексу, класних приміщень до початку навчального року та організація навчально-виховного процесу у 2016/2017 н.р.;

-         Про результати проведення навчальної практики та навчальних екскурсій;

-         Про організацію роботи педагогічного колективу закладу щодо попередження дитячого травматизму;

-         Про результати працевлаштування учнів 9,11-х класів;

-         Про підсумки проведення ЗНО випускниками комплексу 2015/2016 н.р.;

-         Про виконання внутрішкільного розпорядку всіма членами колективу;

-         Результати медичного огляду учнів та працівників комплексу.

Дудченко С.О.

Бессараб А.А.

14.

Перевірка та затвердження:

-         календарних планів вчителів;

-         планів роботи факультативів, гуртків, індивідуальної роботи з учнями;

-         планів виховної роботи;

-         планів роботи методичних об’єднань;

-         планів роботи методичної ради комплексу;

-         планів роботи шкільної бібліотеки, психолога, соціального педагога.

Дудченко С.О.,

заступники директора з НВР та ВР.

15.

23.08 – 30.08 – Участь у роботі обласних предметних секціях у формі веб-конференції з актуальних питань організації навчально-виховного процесу у 2016/2017 н.р.

Вишнякова Н.П.

Шкурда О.О.

Про випуск учнів 9-А, 10-Б (вади зору) класів

ХЕРСОНСЬКИЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ  НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ  КОМПЛЕКС № 11

ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Н А К А З

від 09.06.2016                                                                                № 172

 

 

Про випуск учнів 9-А,

10-Б (вади зору)  класів

    У  2015/2016  навчальному році в комплексі навчалося 26 учнів у 9-А  класі та 7 учнів у 10-Б класі (вади зору), які успішно склали  державну підсумкову атестацію за курс базової загальної середньої освіти.

   На виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 16.09.2015 №940 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році» (у редакції наказу МОНУ 21 квітня 2016 року №451), від 08.02.2016 №94 «Про затвердження орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році», керуючись Положенням  про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 №1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за №157/26602,  п.5.2.4. Положення про управління освіти Херсонської міської ради, наказом управління освіти Херсонської міської ради «Про організоване закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах міста» від 29.04.2016 №188,на підставі рішення педагогічної ради від 09 червня 2016 року, протокол № 8,

      НАКАЗУЮ:

 1. За результатами річного оцінювання та державної підсумкової  атестації вважати такими, що закінчили  дев’ятий  клас Херсонського  загальноосвітнього  навчально-виховного комплексу №11 Херсонської міської ради  і видати свідоцтва про базову  загальну середню освіту учням    9-А  класу:

1.

Алєксєєнку Владиславу  Андрійовичу

2.

Бондаренко Анні Дмитрівні

3.

Волошину Андрію Вікторовичу

4.

Воропаєвій Вікторії Євгенівні

5.

Галащенко Людмилі Віталіївні

6.

Далечуку В’ячеславу Євгеновичу

7.

Драгоєвій Олександрі Віталіївні

8.

Єщенку Данилу Ігнатовичу

9.

Каченко Дані Володимирівні

10.

Коваль Вікторії Сергіївнї

11.

Кожедуб Дар’ї Олексіївні

12.

Кондратюк Ганні Володимирівні

13.

Кравченко Анастасії Олександрівні

14.

Кузнєцовій Катерині Володимирівні

15.

Левко Катерині Дмитрівні

16.

Макаровій Надії Сергіївні

17.

Мустяца Руслану Олександровичу

18.

Петровій Тетяні Валеріївні

19.

Погорєлову Андрію Євгеновичу

20.

Поспєлову Олександру Олександровичу

21.

Проценку Сергію Леонідовичу

22.

Сахарнацькій Олені Михайлівні

23.

Сорокіну Олегу Всеволодовичу

24.

Тесленковій Юлії Вікторівні

25.

Топоровській Ліані Олегівні

26.

Федоренку Денису Валерійовичу


         2. За результатами річного оцінювання та державної підсумкової  атестації вважати такими, що закінчили  десятий  клас (вади зору) Херсонського  загальноосвітнього  навчально-виховного комплексу №11 Херсонської міської ради  і видати свідоцтва про базову  загальну середню освіту учням 10-Б  класу (вади зору):

1.

Боберцю Юрію Юрійовичу

2.

Д’яченко Владиславу Дмитровичу

3.

Коренюку Андрію Вікторовичу

4.

Котович Валерії В’ячеславівні

5.

Лузгачову  Владиславу Вадимовичу

6.

Мужику Родіону Олеговичу

7.

Трушицину Олександру Олексійовичу

         3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Вишнякову Н.П.

Директор комплексу                                                  С.О. Дудченко

З наказом ознайомлена

Вишнякова Н.П.


Про випуск учнів 11 класу

ХЕРСОНСЬКИЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 11

ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Н А К А З

від  29.05.2016                                                                                                     №162

Про випуск учнів 11 класу

 

         У 2015/2016 навчальному році в комплексі навчалися 21 учень в 11 класі. 21 учень 11 класу  допущені до державної підсумкової атестації. 21 учень 11 класу успішно  склали  державну підсумкову атестацію  за курс основної загальноосвітньої середньої школи.

   На виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 14.09.2015 №923 «Деякі питання проведення в 2016 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти» (зі змінами, унесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 13.10.2015 №1078), від 16.09.2015 №940 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році» (у редакції наказу МОНУ 21 квітня 2016 року №451), від 08.02.2016 №94 «Про затвердження орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році», керуючись Положенням  про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 №1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за №157/26602,  п.5.2.4. Положення про управління освіти Херсонської міської ради, наказом управління освіти Херсонської міської ради «Про організоване закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах міста» від 29.04.2016 №188,на підставі рішення педагогічної ради від 29 травня 2016 року, протокол № 7,

НАКАЗУЮ:

1. Випустити із Херсонського загальноосвітнього навчально-виховного комплексу №11 Херсонської міської ради та видати атестати про повну загальну середню освіту учням 11 класу: 

1.

Авдоян Бериван Мурадівні

2.

Авдояну Мусулу Мурадовичу

3.

Ватульєву Олександру Віталійовичу

4.

Гладунцю Владиславу Ігоровичу

5.

Дядюренко Максиму Сергійовичу

6.

Заікіній Карині Павлівні

7.

Коломейчуку Владиславу Олексійовичу

8.

Ксенюку Володимиру Володимировичу

9.

Ливандовській Вероніці Віталіївні

10.

Луганській Юлії Вікторівні

11.

Олішевській Тетяні Сергіївні

12.

Онищенко Ксенії Ігорівні

13.

Побережному Богдану Олександровичу

14.

Ракші Олександру Миколайовичу

15.

Сенченко Владиславу Дмитровичу

16.

Синенко Ірині Віталіївні

17.

Соколик Анастасії Сергіївні

18.

Соловйову Владиславу Юрійовичу

19.

Стояновичу Дмитру Павловичу

20.

Форманюк Анні Валентинівні

21.

Широкому Артему Володимировичу

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з    навчально-виховної роботи Вишнякову Н.П.

Директор  комплексу                                         С.О. Дудченко

З наказом ознайомлені :

Вишнякова Н.П.


Про переведення учнів 1-8-х, 9-Б (вади зору), 10-А класів до наступних класів

ХЕРСОНСЬКИЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС № 11

ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

від  27.05. 2016                                                                             №161

Про переведення учнів 1-8-х, 9-Б (вади зору),

10-А класів до наступних класів

          Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу» від 14.07.2015 р. №762, на виконання  наказу  управління освіти Херсонської міської ради від 29.04.2016  № 188 «Про організоване закінчення  2015/2016 навчального року та проведення   державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах міста»,  на підставі річного оцінювання навчальних досягнень учнів, рішення  педагогічної ради  від 27.05.2016 протокол №6

НАКАЗУЮ:

  1.   За результатами  підсумкового (семестрового та річного) оцінювання  учнів 1-3-х, 5-8-х, 9-Б (вади зору), 10-А класів перевести до наступних класів:

учнів 1-А класу до 2-А класу:

Анацького Миколу Денисовича

Бабенко Єлизавету Миколаївну

Барсук Вікторію Андріївну

Бевз Ольгу Андріївну

Винарчика Ярослава В’ячеславовича

Вострікову Ростиславу Олегівну

Григорець Вероніку Костянтинівну

Ждамірова Нікіту Сергійовича

Женжеруху Володимира Вадимовича

Задніпряну Анастасію Андріївну

Ковальську Софію Олексіївну

Коменданта Максима Георгійовича

Коркос Каріну Олександрівну

Корольову Анастасію В’ячеславівну

Кошового Володимира  Володимировича

Кошубу Данила Ігоровича

Кравченко Софію Сергіївну

Кручиненка Назара Олександровича

Левченко Лану Олександрівну

Мацієвського Микиту Володимировича

Панченка Захара Андрійовича

Пєскову Катерину Романівну

Польщина Олександра Сергійовича

Рябуху Катерину Іванівну

Сунденка Максима Михайловича

Ткаченка Гліба Юрійовича

Харченка Іллю Юрійовича

Шевчука Павла Олександровича

 

учнів 1-Б класу до 2-Б класу:

Алябову Ганну Олександрівну

Артем’єва Олександра Миколайовича

Бабенка Константина Валентиновича

Буковела Тимофія Анатолійовича

Василенка Богдана Андрійовича

Вислоцького Ростислава Сергійовича

Воробйова Даніїла Юрійовича

Заіку Дар’ю Сергіївну

Заступа Дениса Максимовича

Іващишина Олександра Миколайовича

Іваненко Аліну Іллівну

Колтунова Дмитра Олександровича

Кононова Єгора Олеговича

Мальцева Юрія Костянтиновича

Мельниченка Максима Олександровича

Онищука Андрія Олександровича

Остапенко Антоніну Олександрівну

Остроухову Дар’ю Віталіївну

Охріменко Владиславу Вікторівну

Паук Марію Олександрівну

Пашкову Катерину Павлівну

Равлюка Валерія Івановича

Семенова Сергія Сергійовича

Сімонова Костянтина Олександровича

Стативку Маргариту Андріївну

Старюк Єву Павлівну

Сухенка Данила Віталійовича

Сухопарова Максима Анатолійовича

Ткача Іллю Віталійовича

Шаповалова Ярослава Олександровича

Шидловську Каріну Валеріївну

Янкевича Сергія Павловича

 

учнів 1-В класу до 2-В класу:

Башмана Андрія Денисовича

Бородавка Віктора Юрійовича

Демченко Єлизавету Олександрівну

Ковшова Ярослава Володимировича

Кравчука Олександра Олександровича

Криванича Михайла Михайловича

Купрієнка Микиту Сергійовича

Луцишину Авігєю Іванівну

Паламарчука В’ячеслава Андрійовича

Петрова Яна Патріковича

Соболєву Альбіну Костянтинівну

Філіпчук Юлію Олексіївну

Чевтаєву Анастасію Дмитрівну

учнів 1-Г класу до 2-Г класу:

Андрущенка Владислава Сергійовича

Андрущенка Ярослава Сергійовича

Білогая Єгора Тарасовича

Білясову Вікторію Ігорівну

Бондаренка Микиту Романовича

Литвинову Поліну Олександрівну

Мілютіну Кіру Богданівну

Сироту Євгенія Андрійовича

Стужук Єлизавету Вадимівну

 

учнів 2-А класу до 3-А класу:

Ангелюка Романа Арсеновича

Бистра Івана Олексійовича

Білу Софію Вікторівну

Вихора Девіда Андрійовича

Глібова Тимура Максимовича

Гросула Артема Олексійовича

Дубину Станіслава Валентиновича

Єременка Данила Сергійовича

Каверзіну Дар’ю Сергіївну

Канигіна Дениса Михайловича

Лазаренко Катерину Володимирівну

Левка Михайла Дмитровича

 Момот Софію Сергіївну

Недбайла Євгенія Миколайовича

Непопалова Микиту Андрійовича

Ничипорчук Владиславу Сергіївну

Пирожка Максима Євгенійовича

Прокопець Анастасію Михайлівну

Ревуцьку Анастасію Олександрівну

Реут Анастасію Дмитрівну

Сидорук Софію Максимівну

Сірокулова Владислава Сергійовича

Стефанюк Аріну Василівну

Тесленкову Вікторію Юріївну

Тищенка Олександра Ігоровича

Уманського Артура Романовича

Фалій Вікторію Олександрівну

Філіпенко Софію Дмитрівну

Холявка Данила Володимировича

Чекотун Аріну Артурівну

Чорну Юлію Ігорівну

Чорного Миколу Сергійовича

Шпетну Стеллу Євгенівну

Яблуновську Владиславу Віталіївну

учнів 2-Б класу до 3-Б класу:

Береговського Ярослава Олексійовича

Величка Іллю Андрійовича

Доврушову Софію Рамілівну

Зебровського Володимира Олександровича

Ісраєляна Армана Владиславовича

Іщенко Анастасію В’ячеславівну

Кривошеїну Катерину Вадимівну

Кулакову Катерину Дмитрівну

Лемезу Олександра Павловича

Лютенко Олександру Артемівну

Ляшенко Яну Олексіївну

Майданика Артема Миколайовича

Малу Вероніку Костянтинівну

Мец Вікторію Ігорівну

Чемерисюк Анастасію Олександрівну

Шершеня Івана Олексійовича

учнів 2-В класу до 3-В класу:

Богача Ярослава Юрійовича

Кваснікова Кирила Дмитровича

Коваленка Андрія  Олексійовича

Костенко Неллі Олександрівну

Кривеньку Єву Анатоліївну

Маслова Віталія Івановича

Мироненка Данила Володимировича

Науменка Назара Олексійовича

Рибачука Данила Сергійовича

Терещенко Єлизавету Валеріївну

Хабленко Дар’ю Олександрівну

Юрченка Андрія Андрійовича

учнів 3-А класу до 4-А класу:

Алябова Дмитра Олександровича

Блищака Богдана Валерійовича

Болотнього Володимира Володимировича

Буковела Павла Анатолійовича

Голоту Максима Сергійовича

Грибовську Поліну Олександрівну

Гуцала Дмитра Сергійовича

Данільченка Олексія Володимировича

Доронєнкова Владислава Едуардовича

Жиліну Каріну Олександрівну

Іванова Владислава Андрійовича

Касапова Павла Павловича

Коропчук Ганну Андріївну

Кузнецова Микиту Денисовича

Мацуєва Ігоря Миколайовича

Ніколенка Андрія Дмитровича

Ніконюка Павла Сергійовича

Остапенко Олександру Володимирівну

Пашинського Данила Сергійовича

Пронюк Олену Геннадіївну

Пшенишну Валерію Миколаївну

Рачка Данила Сергійовича

Сипка Михайла Сергійовича

Січковського Богдана Ігоровича

Смаля Максима Дмитровича

Стрельника Олексія Олександровича

Тацишина Дмитра Олександровича

Феде Віктора Микалайовича

Цариценко Катерину Віталіївну

 

учнів 3-Б класу до 4-Б класу:

Власенко Каріну Антонівну

Галигу Анну Юріївну

Галюк Марію Яківну

Губіна Євгена Ігоревича

Кореновського Арсенія Вікторовича

Литвиненко Ганну Валеріївну

Маринченко Софію Сергіївну

Піскун Олександру Олександрівну

Прокопчука Ігоря Федоровича

Процюка Сергія Сергійовича

Романік Дар’ю Віталіївну

Скляренко Поліну Дмитрівну

Шулакову Наталію Андріївну

                                      учнів 3-В класу до 4-В класу:

Александрову Анастасію Анатоліївну

Гаяс Валерію Миколаївну

Гришенчук Ольгу Олексіївну

Іщука Дмитра Олександровича

Нагаєву Валентину Русланівну

Ніконову Катерину Володимирівну

Пресс Аліссу Андреасівну

Радченко Карину Володимирівну

Сімаковича Івана Святославовича

Сомікова Єгора Юрійовича

Турова Андрія Володимировича

Федорову Аліну Сергіївну

Харченко Дар’ю Анатоліївну

Щербаченко Марію Володимирівну

Яшину Альону Василівну

учнів 5-А класу до 6-А класу:

Авджи Умутджана

Акулову Аліну Юріївну

Андрощука Владсилава Миколайовича

Безменова Тараса Сергійовича

Богданова Данила Анатолійовича

Бродовську Олену Сергіївну

Буковело Наталію Анатоліївну

Власенка Ярослава Дмитровича

Гінтовт Владиславу Ростиславівну

Далєнкіна Сергія Олександровича

Дєдуха Олександра Павловича

Драгунцову Юлію Олександрівну

Друцького Артема Валерійовича

Іващенка Родомира Олександровича

Кічук Альону Дмитрівну

Кішика Дмитра Івановича

Костенка Костянтина Сергійовича

Кошубу Дар’ю Ігорівну

Кузьміну Олександру Андріївну

Лебідя Якова Олеговича

Максу Катерину Андріївну

Непопалова Андрія Андрійовича

Олійника Олексія Миколайовича

Откидача Олександра Ігоровича

Пацюк Аллу Вікторівну

Разінкова Юліана Володимировича

Русановську Дар’ю Олександрівну

Рябуху Марію Іванівну

Сидорова Нікіту Олексійовича

Степанову Катерину Олегівну

Тріфова Іллю Валерійовича

Шикулова Станіслава

 

учнів 5-Б класу до 6-Б класу:

Ващишину Катерину Костянтинівну

Горлинську Ольгу Сергіївну

Городюка Олега Валерійовича

Довбню Катерину Юріївну

Ємельянова Андрія Олександровича

Комаренка Віктора Ярославовича

Майчука Олександра Сергійовича

Негрузу Богдана Сергійовича

Помазуєва Олександра Олександровича

Сащенко Дар’ю Вікторівну

Свириденко Владислава Олексійовича

Кашматова Данііла Еркіновича

Теремова Антона Андрійовича

Тодавчича Владислава Петровича

Топкіну Софію Володимирівну

Федана Владислава Петровича

учнів 6-А класу до 7-А класу:

Антоненко Анастасію Дмитрівну

Баклан Валентину Вадимівну

Бугримова Дмитра Володимировича

Бунчак Дарину Олегівну

Васильєва Дмитра Олексійовича

Вороненко Таїсію Сергіївну

Вострікова Анатолія Олеговича

Вяльцеву Катерину Сергіївну

Григор’єва Єгора Дмитровича

Камка Владислава Олександровича

Кисіль Віолетту Валеріївну

Користова Олександра Олександровича

Коркос Ангеліну Олександрівну

Коханську Анастасію Аркадіївну

Кудіну Анастасію Сергіївну

Мудру Олену Ярославівну

Назаренка Кирила Олеговича

Нікітіну Анастасію Віталіївну

Ніколаєва Сергія Валерійовича

Педченка Володимира Миколайовича

Пивоварову Вікторію Юріївну

Платову Крістіну Олександрівну

Розколодька Нікіту Анатолійовича

Сухопарова Валентина Анатолійовича

Тесленкова Віктора Вікторовича

Шкурду Дар’ю Сергіївну

Ярошенко Каріну Андріївну

Яцкіну Катерину Ігорівну

учнів 6-Б класу до 7-Б класу:

Баш Марію Іванівну

Бориславську Єлизавету Вікторівну

Комадовського Володимира Віталійовича

Мазуренко Анастасію Андріївну

Морозюк Дар’ю Сергіївну

Петрачкова Владислава Володимировича

Риженко Ірину Володимирівну

Рижкова Дмитра Ілліча

Садовського Микиту Даниловича

Сердюка Артема Владиславовича

Уханова Сергія Сергійовича

Шмарковську Дар’ю Андріївну

учнів 6-В класу до 7-В класу:

Атнажеву Валерію Валеріївну

Бабійчука Романа Анатолійовича

Бевзенка Микиту Олександровича

Бевзюк Катерину Андріївну

Бурдюг Ганну Павлівну

Вальчука Дмитра Андрійовича

Левіну Ганну Валентинівну

Мерзлякова Дениса Ігоровича

Романенко Дар’ю Ігорівну

Шидловського Владислава Валерійовича

 

учнів 7-А класу до 8-А класу:

Авдояна Рзгара  Мурадовича

Брезіцьку Анастасію Костянтинівну

Войцеховську Олену Ігорівну

Галіча Сергія Сергійовича

Дидіна Костянтина Олександровича

Жукова Трохима Олександровича

Іващенка Євгенія Ігоровича

Каченка Олега Володимировича

Коняшина Руслана Ярославовича

Коростельову Анастасію Олександрівну

Кучеряву Катерину Сергіївну

Кушніра Владислава Олеговича

Нейвірт Міладу Андріївну

Нестер Ілону Олексіївну

Олексієнко Ірину Андріївну

Сенченка Олександра Дмитровича

Скорик Діану Віталіївну

Терещука Романа Костянтиновича

Умрихіна Руслана Олексійовича

Філенка Владислава Олександровича

Фрусова Едуарда Вадимовича

Царулкова Володимира Євгенійовича

Цюпа Андрія Сергійовича

Шевченко Марію Віталіївну

Шишенко Катерину Олегівну

Щетиненко Ірину Володимирівну

Яріч Тетяну Петрівну

учнів 7-Б класу  до 8-Б класу:

Виноградова Анатолія Андрійовича

Гараненко Даніїла Олександровича

Качанова Даніїла Романовича

Лазовика Євгенія Олександровича

Мартинюка Даніїла Валерійовича

Мунтяна Олександра Максимовича

Сидорченка Віктора Андрійовича

Скляренка Яна Дмитровича

Сковородку Олександра Віталійовича

Сухорука В’ячеслава Олександровича

Удодова Владислава Вадимовича

учнів 7-В класу до 8-В класу:

Бугріма Олександра Олександровича

Гончарова Олександра Олександровича

Горецьку Валерію Віталіївну

Зінов’єву Ганну Василівну

Клішину Альону Андріївну

Корнілова Дмитра Вікторовича

Палічева Івана Михайловича

Сарайрех Богдану Хатемівну

Топкіна Кирила Володимировича

Югая Дмитра Олександровича

Яшина Михайла Васильовича

 

учнів 8-А класу до 9-А класу:

Авдояна Єфрата Мурадовича

Барзіона Андрія Віталійовича

Батаєву Ольгу Кирилівну

Бочкор Вероніку Михайлівну

Демиденко Анастасію Вадимівну

Драчова Михайла Андрійовича

Еберта Михайла Сергійовича

Ібрагімову Христину Наілівну

Кайбазакова Артура Романовича

Кисельова Миколу Вікторовича

Ківальського Дмитра Олексійовича

Клименко Анастасію Вікторівну

Клименко Дар’ю Вікторівну

Ковальського Дмитра Олексійовича

Ковш Ольгу Володимирівну

Коропчука Іллю Андрійовича

Коротку Олену Василівну

Кучеряву Анастасію Сергіївну

Лазаренка Валерія Володимировича

Литвинову Анну Ігорівну

Мельниченко Анастасію Ігорівну

Назаренка Микиту Ігоровича

Осадчу Єлизавету Сергіївну

Остапенко Анастасію Володимирівну

Решетняка Дениса Дмитровича

Рижикову Діану В’ячеславівну

Сабодаша Аліка Валерійовича

Сердюк Анастасію Вікторівну

Суховицького Артура Олександровича

Тютюника Олександра Олександровича

Форманюк Вікторію Валентинівну

Хавлука Дениса Дмитровича

Якушову Олену Юріївну

 

учнів 8-Б класу до 9-Б класу:

Бобошка Олександра Юрійовича

Доронєнкову Анну Едуардівну

Єремеєву Катерину Андріївну

Кремінтаря Андрія Володимировича

Олійника Олександра Олександровича

Расптуню Надію Олександрівну

Скурлатенка Назарія Сергійовича

Станченко Ганну Ігорівну

Туржанського Владислава Антоновича

Щомака Олександра Юрійовича


 

учнів 8-В класу до 9-В класу:

Баклана Григорія Вадимовича

Дзюбенко Вероніку Валеріївну

Іванову Вікторію Віталіївну

Крижановського Сергія Васильовича

Куликова Олександра Олександровича

Лебедєва Лук’яна Андрійовича

Сапігу Віталія Віталійовича

Стефанова Романа Андрійовича

Трухіна Артура Владиславовича

Устименка Андрія Олексійовичаучнів 9-Б класу до 10-Б класу:

Березовського Нікіту Віталійовича

Бикову Євгенію Володимирівну

Захаряна Руслана Мкртичевича

Карпенко Ольгу Миколаївну

Карпуся Артема Олександровича

Коломійця Олександра В’ячеславовича

Мироненко Юлію Вікторівну

Місюру Ірину Олегівну

Прут Катерину Володимирівну

Щербаченка Владислава  Володимировича

Яріча Павла Петровича

Яріча Петра Петровича

учнів 10-А класу до 11 класу:

Алієва Миколу Борисовича

Бабенка Олександра Олександровича

Байкова Кирила Романовича

Бондар Маргариту Віталіївну

Бурдюг Анастасію Олегівну

Вальчука Андрія Андрійовича

Верескун Анну Миколаївну

Горбатко Катерину Сергіївну

Денисенко Дар’ю Сергіївну

Кривенького Олександра Анатолійовича

Лазареву Анну-Марію Сергіївну

Мельничук Анну Леонідівну

Обертас Валерію Юріївну

Плукаря Дениса Юрійовича

Преженцову Ганну Ігорівну

Тодавчича Андрія Михайловича

Трішина Богдана Сергійовича

Фірсакова Олега Михайловича

Чабан Катерину Сергіївну

Шиколенка Олександра Олександровича

Ширая Владислава Олександровича

2.За  рішенням педагогічної ради перевести до основної школи учнів    4-х класів:

учнів 4-А класу до 5-А класу:

 

Адаха Богдана Анатолійовича

Ананьєву Віолету Юріївну

Андрешкову  Каріну Сергіївну

Бардачова Андрія Юрійовича

Васильєву Антоніну Олексіївну

Гавриша Ростислава Івановича

Голубову Єкатерину Євгенівну

Дураєву Дар’ю Володимирівну

Капелюшного Кирила Сергійовича

Карп Вікторію Петрівну

Катренко Тетяну Володимирівну

Ковальчина Нікіту Олександровича

Корольова Дмитра Анатолійовича

Кошового Дмитра Володимировича

Крючек Лілію Павлівну

Кузьміну Юлію Олександрівну

Куреєву Карину Володимирівну

Кучера Дмитра Івановича

Лебідя Семена Олеговича

Михальчину Яну Юріївну

Надича Павла Васильовича

Петренка Нікіту Антоновича

Пічко Аліну Ігорівну

Постригана Дмитра Віталійовича

Сорочан Анжеліку Сергіївну

Старостіна Івана Вадимовича

Фалій Аліну Олександрівну

Федоренко Анну Валеріївну

Хижняка Данила Максимовича

Хільченка Олександра Миколайовича

Ширай Павла Олександровича

Югай Дар’ю Олександрівну


учнів 4-Б класу до 5-Б класу:

Гапонюка Богдана Євгеновича

Зуба Сергія Євгеновича

Кравченко Надію Максимівну

Кумейко Владиславу Вадимівну

Ларіна Єгора Олександровича

Максютенко Дану Сергіївну

Почтара Назара Олеговича

Сіроштан Софію Сергіївну

Сковородку Катерину Віталіївну

Ткаліча Нікіту В’ячеславовича

Товстих Ігора Володимировича

Цибохіну Злату Олексіївну

Шпилька Олега Олександровича

 

учнів 4-В класу до 5-В класу:

Атрощенко Катерину Григорівну

Баша Олександра Івановича

Брянську Анну Іванівну

Василиків Яну Ярославівну

Ігнатенко Катерину Павлівну

Курову Вікторію Андріївну

Романову Софію Романівну

Старова Віталія Євгеновича

Чухраєву Дар’ю Андріївну

Юдіна Михайла Сергійовича

 

учнів 4-Г класу до 5-Г класу:

Винарчик Валерію Віталіївну

Гладкова Данила Вадимовича

Гончар Вікторію Олександрівну

Заіку Мар’яну Сергіївну

Попович Киру Романівну

Соколову Анастасію Анатоліївну

Ференчука Данила Юрійовича

Шидловську Марію Валеріївну

3.За результатами річного оцінювання   нагородити Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» учнів 1-8-х, 9-Б (вади зору), 10-А класів :

№ з/п

П.І.Б. дитини

Клас

  1.

Дубину Станіслава Валентиновича

2-А

2.

Пирожка Максима Євгенійовича

2-А

3.

Ревуцьку Анастасію Олександрівну

2-А

4.

Чекотун Аріну Артурівну

2-А

5.

Мец Вікторію Ігорівну

2-Б

6.

Береговського Ярослава Олексійовича

2-Б

7.

Коваленка Андрія Олексійовича

2-В

8.

Кривеньку Єву Анатоліївну

2-В

9.

Турова Андрія Володимировича

3-В

10.

Щербаченко Марію Володимирівну

3-В

11.

Ларіна Єгора Олександровича

4-Б

12.

Корольова Дмитра Анатолійовича

4-А

13.

Кузьміну Юлію Олександрівну

4-А

14.

Надича Павла Васильовича

4-А

15.

Сорочан Анжеліку Сергіївну

4-А

16.

Югай Дар’ю Олександрівну

4-А

17.

Чухраєву Дар’ю Андріївну

4-В

18.

Гладкова Данила Вадимовича

4-Г

19.

Непопалова Андрія Андрійовича

5-А

20.

Федана Владислава Петровича

5-Б

21.

Майчука Олександра Сергійовича

5-Б

22.

Ємельянова Андрія Олександровича

5-А

23.

Ващишину Катерину Костянтинівну

5-Б

24.

Пивоварову Вікторію Юріївну

6-А

25.

Васильєва Дмитра Олексійовича

6-А

26.

Бунчак Дарину Олегівну

6-А

27

Вяльцеву Катерину Сергіївну

6-А

28.

Ярошенко Каріну Андріївну

6-А

29.

Риженко Ірину Володимирівну

6-Б

30.

Шидловського Владислава Валерійовича

6-В

31.

Мельниченко Анастасію Ігорівну

8-А

32.

Остапенко Анастасію Володимирівну

8-А

33.

Драчова Михайла Андрійовича

8-А

34.

Хавлука Дениса Дмитровича

8-А

4.Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Вишнякову Н.П.

Директор комплексу                                              С.О. Дудченко

З наказом ознайомлена:

Вишнякова Н.П.

Про організоване закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації

ХЕРСОНСЬКИЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС №11

ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

від 04.05.2016                                                                               №130

Про організоване закінчення

2015/2016 навчального року та проведення 

державної підсумкової атестації

На виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 14.09.2015 №923 «Деякі питання проведення в 2016 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти» (зі змінами, унесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 13.10.2015 №1078), від 16.09.2015 №940 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році» (у редакції наказу МОНУ 21 квітня 2016 року №451), від 08.02.2016 №94 «Про затвердження орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році», керуючись Положенням  про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 №1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за №157/26602,  п.5.2.4. Положення про управління освіти Херсонської міської ради, наказом управління освіти Херсонської міської ради «Про організоване закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах міста» від 29.04.2016 №188,  з метою організованого закінчення 2015/2016 навчального року

НАКАЗУЮ:

  1.Заступникам директора з навчально-виховної роботи Вишняковій Н.П.,    Бессараб А.А.:

1.1.  Забезпечити організоване закінчення навчального року та проведення  свята „Останній дзвоник”   27 травня 2016 року.

1.2. Забезпечити проведення державної підсумкової атестації відповідно до орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань, затверджених наказами  Міністерства освіти і науки України  від 16.09.2015 №940 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році», від 08.02.2016 №94 «Про затвердження орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році».

1.3. Організувати і провести державну підсумкову атестацію для учнів у визначені терміни:

 1.3.1.  4-х класів:

    -   читання                                                                          - 12 травня 2016 року

    -   математика                                                            - 17 травня 2016 року

    -   українська мова                                                    - 19 травня 2016 року

1.3.2.  9-А, 10-Б (вади зору)  класах:

 -    українська мова (диктант)                                   - 01 червня  2016 року

-         математика                                                                    - 04 червня  2016 року 

-         географія                                                              - 08 червня 2016 року

1.3.3. 11 класі:

    -    українська мова                                                      - 05 травня 2016 року

     -   математика                                                                      - 11 травня 2016 року

     -   історія України                                                     - 13 травня 2016 року

     -   англійська мова                                                    - 20 травня 2016 року

1.4. Розпочинати державну підсумкову атестацію в основній і старшій школах о 9 годині.

1.5. Розглянути  питання  про  підготовку  та  проведення заходів, пов’язаних із державною підсумковою атестацією та випуском учнів  на засіданнях рад комплексу за  участю  батьківської громадськості.  

1.6. Результати ЗНО з української мови, історії України, математики, надіслані Українським центром оцінювання якості освіти, зарахувати як результати держаної підсумкової атестації.   

1.7. Склад атестаційних комісій та конкретні дати проведення атестації погодити з управлінням освіти, передбачити два-три дні для підготовки до проходження атестації з кожного предмета.

1.8. Надати до управління освіти:

- до 13 червня 2016 року узагальнену інформацію про закінчення навчального року та результати проведення державної підсумкової атестації;

-  до 30 червня 2016 року звіт про використання документів про освіту.

1.9. Забезпечити інформування батьківської та педагогічної громади про підсумки навчального року, результативність участі учнів у конкурсах та інтелектуальних змаганнях, участь закладу освіти в проектах, надходження та використання благодійних і спонсорських коштів на щорічному звітуванні керівника й розміщення відповідних матеріалів на веб-сайті закладу. 

2. Заступнику  директора  з виховної роботи  Дьоміній В.Ю:

2.1. Організувати  урочисте вручення випускникам  комплексу документів про здобуття освіти:   11   класу – 28  травня  2016 року, 9, 10-Б класам –   09 червня 2016 року.

2.2. Забезпечити персональну відповідальність за дотриманням громадського порядку, поведінки та безпеки життєдіяльності учасників заходів, незалежно від місця проведення, та вживати невідкладних заходів адміністративного впливу за порушення етичних норм поведінки до учасників урочистостей.

2.3. Провести відповідну роз’яснювальну роботу серед батьків, працівників комплексу  щодо заборони примусового стягнення коштів з батьків у вигляді благодійних внесків.

2.4. Заборонити збір коштів на проведення державної підсумкової атестації та випускних вечорів.

2.5. Забезпечити підготовку і проведення випускних вечорів як урочистої події, що підсумовує багаторічну навчальну і виховну роботу педагогічну та учнівського колективів.

2.6. Заборонити проведення в комплексі заходів розважального характеру із вживанням спиртних напоїв.

2.7. Провести до 17 червня 2016 року звітування про   діяльність керівника за підсумками навчального року на загальних зборах   педагогічного колективу, батьківського комітету, ради, піклувальної ради та  громадськості.

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступників директора з навчально-виховної роботи Вишнякову Н.П., Бессараб А.А., заступника директора з виховної роботи  Дьоміну В.Ю.

Директор  комплексу                                                      С.О. Дудченко

З наказом ознайомлені:

Вишнякова Н.П.

Бессараб А.А.

Дьоміна В.Ю.


Звіт директора Херсонського загальноосвітнього навчально-виховного комплексу №11 Херсонської міської ради Дудченко Світлани Олексіївни

   Доброго дня! Шановні батьки, вчителі, працівники комплексу. Сьогодні я буду вести розмову про нас: учнів, учителів, батьків.  Усі ми разом є будівничими, бо будуємо школу, школу мудру, де все доречно й зрозуміло. У цій школі за партами сидять лікарі, актори, інженери, художники, письменники. Майбутні. А нині це маленькі люди, яких ми маємо навчити й ростити. Вони не схожі на нас. Вони дивляться інші фільми, слухають іншу музику, мають інших кумирів. Між нами відстань часу, але ми маємо їх зрозуміти, бо будуємо саме для них. Я переконана, що сьогодні оцінити школу неможливо жодними балами чи тестами. Ефективність її діяльності вимірюється радістю спілкування учня з педагогом, бажанням дитини залишитись у школі після закінчення уроків, наповненістю шкільних коридорів у дні зустрічей випускників, настроєм, з яким учитель виходить з уроку або педагогічної ради. А ще тим, чи приводять батьки своїх дітей у свою школу і чи пам’ятають пенсіонерів у шкільному колективі.

   Протягом цього навчального року педагогічний  колектив та адміністрація комплексу  працювали відповідно до Законів України «Про осві­ту», «Про загальну середню освіту», Статуту комплексу, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

   Головне завдання комплексу на сьогоднішній день полягає у вихованні високорозвиненої творчої особистості, яка б поєднувала в собі найкращі моральні якості.

   Враховуючи вимоги сьогодення, педагогічна діяльність комплексу спрямована на формування основних компетентностей, утвердження загальнолюдських цінностей, розкриття потенційних можливостей і здібностей учнів. Уся діяльність комплексу за попередній навчальний рік спрямована на реалізацію освітянських кроків.

Крок 1 – кадрова політика

    Тільки творчий, згуртований, об’єднаний спільною метою колектив може сподіватися на майбутнє.  На сьогоднішній день колектив складається з 66 основних педагогів, 6–х сумісників: з 9-«вчителів-методистів», 4- «старших учителів», 17 - вищої категорія, 15- першої категорії, 7- другої категорії, 16-спеціалістів, 4-бакалавра. Серед педагогів школи 96% мають вищу педагогічну освіту. Аналіз вікового складу педагогів засвідчує , що     35 % учителів - це педагоги віком до 30 років, 34 % - це педагоги до 40 років,  18% - це учителі віком до 55 років. Педагоги пенсійного віку - 13%. Аналіз щодо стажу роботи учителів показує, що найбільше педагогів (45%) зі стажем більше 26 років , 21 % - до 25 років стажу, 10 % до 20 років,15% - до 10 років, 9 % - до 3 років. Ці аналітичні дані дають змогу зробити висновок , що більшість педагогів з життєвим і професійним досвідом висококваліфіковані педагоги, майстри своєї справи. Ці дані засвідчують, що колектив постійно поповнюється молодими спеціалістами, учителі намагаються піднімати свій професійний рівень.

Крок 2 - методична робота

   Колектив комплексу третій рік працює над проблемою «Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі».

   Для реалізації завдань комплексу були проведені педагогічні ради «Мовна освіта як засіб формування єдиного гуманітарного простору»; «Пошуково-дослідницька робота як складова розвитку творчо-обдарованої особистості», «Школа повного дня: простір вільної творчості вчителів та учнів», «Національне та громадянське виховання», науково-практична конференція «Соціально-педагогічні проблеми гуманізації виховання учнів у сучасних умовах».

   Згідно з річним планом роботи комплексу проведені тижні початкової школи (керівник Назаренко С.Г.), тиждень вчителів гуманітарного циклу (Дем’яненко І.П.), тиждень  природничих наук (керівники Біла О.А.,   Терещук Н.О.), тиждень іноземної мови (Поляк Л.С.).

   Предметні методичні об’єднання здійснювали роботу за планами, які відповідали науково-методичній проблемі комплексу та темі методичного об’єднання. Особлива увага приділялася організації предметних тижнів (декад), під час яких проводилися не тільки відкриті уроки, а й багато різноманітних яскравих позакласних предметних заходів.

   Тиждень вчителів гуманітарних дисциплін (керівник Дем’яненко І.П.) був присвячений річниці з дня народження Т.Шевченка. Проводилися театралізовані уроки, різноманітні конкурси, виставки стіннівок, творчих робіт, відвідування театру. До дня слов’янської писемності — літературна вікторина, брейн-ринг, свято рідної мови. Все це сприяло вихованню патріотизму, почуття гордості за рідну Батьківщину.

   Учні початкових класів на своєму тижні (керівник Назаренко С.Г.) були зайняті цікавою мандрівкою по Країні Гри. Молодші школярі опинялися то у Місті Веселих Майстрів, то в Країні рідної мови, то на Параді вишиванок, то були залучені до пошуку Країни Цікавого та Незбагненного.

   Під час тижня точних наук а предметів природничого циклу (керівники Біла О.А., Терещук Н.О.) проводилися нестандартні уроки. Урок-подорож з комп’ютерною підтримкою (вчитель Ананьєва О.М.) учням 5-А класу дуже сподобався. Цікавим був урок математики в 9-А класі (вчитель Югай Т.І.). Із захватом працювали учні 9-10-х класів під час конкурсу та олімпіади з інформатики (вчителі Югай Т.І., Ананьєва О.) змагалися на брейн-рингах з математики (5-ті класи, вчитель Бочкор Н.М.) з фізики (8-мі класи, вчитель Шкурда О.О.).

   Вчителі англійської мови (керівник МО Поляк Л.С.) під час тижня на уроках показали майстер-клас не тільки для учнів, а й для батьків, запросивши до школи носіїв мови. Представили костюмовані вистави гуртка «Вивчаємо англійську з любов’ю» та інші заходи.  Указом Президентом України 2016 рік оголошено роком англійської мови, тому цього року в комплексі відкрито другий кабінет англійської мови.

   Всі вчителі МО предметів фізичної культури, основ здоров’я (керівник Мельникова О.В.) наситили свою декаду цікавими та різноманітними заходами, уроками.

   Педагогами Мельниковою О.В., Поляк Л.С., Волощук О.В. на високому рівні проведені майстер-класи для вчителів міста.

   13 учителів, які мають педагогічне звання, беруть участь у міській методичній роботі, є керівниками творчих груп, методичних об’єднань.

   Протягом навчального року особлива увага адміністрації комплексу приділялась росту педагогічної майстерності вчителів через самоосвітню діяльність, курсову перепідготовку та атестацію педагогічних працівників.

   Я переконана, що саме на педагогів покладено високу місію – становлення особистості, інтелектуальне та духовне зростання української нації. Учитель – це доля. Вони самі розвиваються, експериментують, творять заради майбутнього наших дітей.

Крок 3 – результативність навчального процесу

   На початок 2015-2016 навчального року навчалося 555 учнів. Укомплектовано 30 класів,  із середньою наповненістю 27,4 учнів. Охоплено навчанням дітей 100%.  В цьому році набрано 4  перших класи: 2 – загальноосвітні, 2 – вади зору, що становить 82 учні. В наступному навчальному році планується набрати 3  перших класи.

   Рівень навчальних досягнень учнів: високий і достатній рівень мають учні 1- 4кл. – 59%.  Серед 5-9класів – 30 %, 10-11класів – 32% . Загальна кількість учнів становить - 40%.

   Поряд з цим є проблеми: у початковій школі зменшилась кількість учнів високого,  достатнього рівнів на 2% . Натомість збільшилась кількість школярів,  які мають середній рівень знань на 5%. У 5-11 класах збільшилась кількість дітей, які мають початковий рівень на 1 %. Причина – це недостатня індивідуальна робота з учнями «групи ризику», з учнями, які мають початковий рівень знань.

Крок 4 – робота з обдарованими учнями

   Я переконана, що саме педагоги комплексу повинні допомогти дітям знайти себе в житті. Адже неталановитих дітей не буває, кожен має свою іскринку. Тому більшість учителів керуються такими заповідями: поважай особистість дитини, відчуй радість від спілкування з нею, не образь дитину, дозволь учню досліджувати, винаходити, створювати. Тому протягом року покращилась робота з обдарованими учнями. Про це свідчать результати ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін (завоювавши 10 призових місць). Підготували цих дітей учителі Терещук Н.О.,      Савченко А.В., Александровська Г.Л., Ананьєва О.М., Токарева О.О. Прийняли участь у Всеукраїнських , Міжнародних, обласних конкурсах 355 учнів – це становить 64,5% від загальної кількості. Показали високий рівень знань - 97 учнів, що становить 20% , достатній -173 учні, що становить 36% , стали учасниками - 215учнів, що становить 44%. Найрезультативнішими були конкурси з  математики «Кенгуру» (Югай Т.І., Біла О.А., Югай Т.І.), української мови «Соняшник» (Грищенко Л.О., Дем’яненко І.П.,        Ревуцька Л.В., Бессараб А.А.), англійської мови «Грінвіч» (Поляк Л.С., Волощук О.В., Вострікова Т.М.), природознавства та біології «Колосок» (Терещук Н.О.).  Кожного року учителі та учні показують позитивну динаміку  участі в ІІ етапі – конкурсі-захисті науково-дослідних робіт учнів-членів МАН. Цього року 1 учень зайняв  І-ге місце на міському етапі                (Широкий Артем), 1 учень – ІІ місце (Олішевська Тетяна) та три учні відмічені грамотами в номінаціях «За вдалий науковий дебют» - Авдоян Бериван, «За оригінальність ідей» - Обертас Валерія, «За наукову презентацію» - Шиколенко Олександр.

Крок 5 - виховна робота

   В 2015-2016н.р. мета виховної роботи навчального закладу – виховання високоосвіченої, соціально активної й національно свідомої особистості, якій притаманні глибока громадська відповідальність, високі духовні цінності, патріотичні почуття, яка є носієм кращих досягнень національної та світової культури, здатна до самоосвіти і самовдосконалення.

Реалізація даної мети відбувалась через:

  • проведення засідань методичних об’єднань класних керівників;
  • круглих столів, семінарів;
  • годин спілкувань,тематичних місячників;
  • днів учнівського самоврядування;
  • організації конкурсів, концертів, виставок;
  • відвідування театрів, музеїв, кінотеатрів;
  • зустрічей з представниками державних та громадських організацій.

   Протягом року у комплексі активно працювала творча група, до складу якої ввійшли шкільний психолог Стужук Т.Б., соціальний педагог           Курят Л.А., керівник  Ревуцька Л.В., Мельникова О.В., Дем’яненко І.П., Александровська Г.Л.,Назаренко С.Г. Поляк Л.С. Педагоги готували, проводили різноманітні тренінги, семінари, корекційно-розвивальні заняття, педагогічні ярмарки для  підвищення майстерності класних керівників комплексу.

   З метою обміну досвідом у комплексі традиційним стало проведення відкритих годин спілкування, свят, ток-шоу, конкурсів між класами. Підтвердженням усього є фото, відеоматеріали, презентації класних керівників.

   Мета всієї нашої роботи – подолання негативних явищ в освітньому просторі й пошук більш ефективних шляхів, форм і методів соціалізації особистості учня.

   На виконання концепції національного виховання, з метою прищеплення любові до рідного краю, Батьківщини, народу України, був проведений місячник національної культури.

   В рамках якого проходили: виставки малюнків, вікторини, бесіди, усні журнали, свята, конкурси юних декламаторів української мови де наші учні зайняли 1та2місце, диспути, анкетування, екскурсії. До проведення заходів залучені представники краєзнавчих та художніх музеїв, кінотеатрів, дитячі та юнацькі бібліотеки, рада ветеранів, громадські діячі.

   Відповідно до плану роботи школи у грудні проведено місячник патріотичного виховання, в рамках якого реалізовано уроки мужності, зустрічі з ветеранами війни та праці. Команда комплексу успішно взяла участь у військово-патріотичній грі «Зірниця»,та зайняла друге місце.

   До дня Зброєних Сил України проходили спортивні змагання «Козацькі розваги», учні школи взяли участь у міських спортивних змаганнях «Козацькі старти», «Лицарський турнір» і отримали друге та трете місце відповідно.

   Заходи із формування  ціннісного ставлення особистості до суспільності і держави мали позитивний вплив на учнів школи, а саме на старшокласників, сприяли набуттю учнями соціального досвіду, формуванню активної життєвої позиції.

    Створені комфортні умови для навчання і виховання дітей-інвалідів, які залучені до участі у гуртках та конкурсах. Наші діти стали активними учасниками та переможцями фестивалів «Ми все можемо» (2 місце), «Повір у себе» , «Осінній вернісаж»(1 місце) ., «Творчі, фантазія мистецтва»(1місце), «Таврійський барвграй»(3місце), «Кришталеві нотки»(3місце), «Технічне моделювання»(3місце),

   На базі комплексу працює 19 гуртків за різними напрямками, де діти мають можливість розкрити свої здібності і творчо розвиватися.Так в цьому році вихованці гуртка технічного моделювання  зайняли (1місце) у Всеукраїнському конкурсі технічного моделювання. А вихованці екологічних гуртків стали переможцями (1місце) екологічних агітбригад та брейрингу.

   Шкільним учнівським парламентом «Мрія» протягом навчального року були проведені заходи, присвячені святкуванню визначних дат, випускалися листівки, газети, було оформлено  новорічна ялинка, проводилася дискотека, шоу-програми, агітбригади, КВН, святкові привітання педагогічного колективу комплексу та учнів. Учні парламенту є активними волонтерами у комплексі та у цьому  році зайняли  почесне1 місце серед парламентів усіх шкіл міста на щорічному форумі «Шляхи удосконалення учнівського самоврядування»,та 2 місце у конкурсі «Я лідер,за мною майбутнє».

   Моніторинг громадської активності класів засвідчив, що найактивнішими класами в цьому році стали:

 

Місце

                                Клас                                                                               Молодша школа                       Старша школа

І місце

4-Б Назаренко С.Г.)

11-А (Токарева О.О.)

10-А (Грищенко Л.О.)

ІІ місце

4-А (Непоможець О.Р.)

9-Б (Ревуцька Л.В.)

ІІІ місце

3-В (Галига Л.С.)

8-А ( Біла О.А)

9-А (Бессараб А.А.)

   Так, як пріоритет у виховній роботі  в цьому році ми віддаємо національно-патріотичному вихованню,  то відповідно до плану роботи школи, активізувалась робота по участі в благодійних акціях. Організовано привітання ветеранів, надана допомога людям похилого віку та переселенцям з зони АТО.

   Хочу сказати, що професія педагога дуже різноманітна, як і саме життя. У ній є все і радість, і гіркота невдач, і високий порив душі й сірий туман повсякдення.

   Але ми всі знаємо, що за кожною великою особистістю стоїть велике виховання. Виховання в родині та в школі. Тому дуже хочеться, щоб сьогоднішня наша зустріч стала єдністю школи і родини, батьків та вчителів, заради самого цінного що в нас є – це наші діти.

Крок 6 – соціально – психологічна підтримка.

   Профілактична робота в комплексі організована через лекції, прочитані класними керівниками батькам, паспортизацію та анкетування учнів з метою виявлення дітей, схильних до девіантної поведінки, індивідуальні консультування, виклик на засідання опорного пункту за участю спеціалістів ССД, відвідування дітей на дому, консультування батьків, групові корекційні заняття практичним психологом та соціальним педагогом.  Функціонує  Рада з профілактики правопорушень. На засідання Ради запрошуються учні, що потребують посиленого виховного впливу з боку адміністрації комплексу. Учні викликаються разом з батьками. Протягом року відбулось 4 засідання Ради з профілактики правопорушень. Для співбесіди було запрошено 9 учнів, 6 з яких було запрошено разом з батьками. Питання, що розглядались, стосувались незадовільної поведінки під час уроків, безвідповідального ставлення до виконання учнівських обов’язків та пропусків уроків без поважних причин;

   На внутрішньо-шкільному обліку  стояло  3 дитини.

   З учнями комплексу було проведено заняття за темою «Знання конституційних прав та обов’язків дітей» за Конвенцією ООН; відеолекторій за участю провідного спеціаліста із соціальної роботи Кузьменко Т.М. за темою «ВІЛ/СНІД. Шляхи передачі. Пропаганда здорового способу життя»., відкрите заняття з лікарем-гінекологом «Гігієна дівчинки-підлітка», соціологічне опитування з метою визначення поінформованості дітей щодо проблематики ВІЛ-інфікування та ставлення до здорового способу життя.

Крок 7 – соціальний захист

   Медичне обслуговування учнів комплексу здійснюється  медичною сестрою Кузьміна І.Ю.  та ортоптична медична сестра  Плохенко Н. Щомісячно учні 1-11 класів проходили перевірку на педикульоз, у всіх  випадках проводилося лікування. Проводилося й профілактичне щеплення учнів. Аналіз захворюваності дітей за цей рік такий: ГРВ-328- 31%,інфекційні захворювання – 29-4%, шлункові захворювання -9-2%, порушення постави - 2- 0,2 %. Даний аналіз засвідчує, що здорових повністю дітей надзвичайно мало. Харчуванням безкоштовним охоплено всю початкову школу – це 260 учнів, 5-9 кл. – 88 дітей з вадами зору, а такоє 2дітей переселенці з Донецької та Луганської областей, 10-11кл.- 7 дітей вади зору, 2 дітей – сироти, 1 дитина – переселенець.  Гарячими обідами охоплено близько 60 старшокласників.

   Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається в діяльності педколективу як одне з пріоритетних завдань і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-вихов­ного процесу й інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по коплексу призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі, створено службу з охорони праці, сплановані відповідні заходи.

   На початку навчального року, напередодні канікул і святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно мають місце цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями.

   У комплексі є необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Кожним вчителем-предметником проводились інструктажі перед виконанням завдання лабораторної або практичної роботи, згідно видів діяльності на уроках трудового навчання, фізкультури, про що робилися відповідні записи в класних журналах. Питання щодо запобігання дитячого травматизму розглядалися на педраді, нарадах при директорові; нарадах класних керівників, батьківських зборах.

   Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі проводиться належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Разом із тим залишаються високими показники травматизму дітей на уроках фізкультури, перервах. У школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, ведеться відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з'ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

 

Крок 8 - матеріально-технічна база комплексу

1

Замінено лінолеум у каб. В – 4

2

Відремонтовано опалювальну систему в підвалі

3

Підключено інтернет до бібліотеки

4

Замінено каналізацію в їдальні

5

Замінено двері на І поверсі комплексу

6

Зроблено ремонт в приймальні

7

Придбано нові меблі в приймальню

8

Відремонтовано систему опалення в блоці С

9

Замінено вікна в каб. В – 4

10

Замінено світильники в коридорі біля їдальні

11

Замінено електричну проводку в їдальні комплексу

12

Відремонтовано частково опалювальну систему в коридорі ІІ поверху

13

Відремонтовано водопровід в туалеті на ІІІ поверсі

14

Демонтовано металеві штирі на подвір’ї комплексу

15

Відремонтовано санвузол на ІІ поверсі

16

Установлено металопластикові вікна в трудовому комплексі

17

Придбано прапори України

18

Постійно закупляються медикаменти для першої медичної допомоги

19

Придбано нові меблі в каб. англійської мови

20

Пройдено технічний огляд, замінено масло, придбано страховку, відремонтовано колеса та двері шкільного автомобіля

21

Постійно проводяться заходи по благоустрою території комплексу (вивозиться сміття, спилюється сухостій, біляться дерева та бордюри

22

Постійно проводяться пожежозахисні заходи

23

Постійно закупляються санітарно – гігієнічні  та дезінфекційні засоби

24

Проведено дезінфекційні заходи по боротьбі з гризунами

25

Придбано нові парти  та стільці для початкової школи

26

Постійно закупляється спортивний інвентар

   Поставлено на бухгалтерський облік матеріальних цінностей на суму 140415 грн.

   Щиро вдячна вам, шановні батьки, за надання спонсорської благодійної допомоги на покращення матеріально-технічної бази комплексу, для того, щоб наші діти відчували комфорт.

   Щиро вдячна педагогічному колективу за щоденну наполегливу працю, творчість і винахідливість. Щиро вдячна всім працівникам комплексу за вклад кожного у виконання своїх обов’язків. Особливо хочу подякувати адміністрації, своїм заступникам за розуміння, підтримку, творчість, ініціативність, наполегливість. Наша спільна робота педагогів, учнів, батьків дала змогу нашому комплексу посідати призові місця у рейтингу серед інших загальноосвітніх навчальних закладів.   В цьому році наш комплекс був відзначений Міністерством освіти і науки України та отримали сертифікат Міжнародного форуму «Науковці та освітяни України в ім’я утвердження миру, стабільності та розвитку суспільства», директор комплексу отримала грамоту народного депутата Гордєєва Андрія «За значний внесок в організацію навчального та виховного процесів, формування інтелектуального, культурного і морального розвитку особистості». Також ми працюємо з вищими навчальними закладами Польші та Чехії, ми є активними учасниками Міжнародної програми « Поляндія». (уривок фільму)

    І все це заради наших дітей, бо діти –  це є  оцінка нашого життя, його зміст і продовження. Ми повинні їм дати все найкраще, виховати їх добрими, розумними, і щасливими.

   Пропоную до вашої уваги відеофільм, який був знятий на конкурс «Простір щасливої дитини»    (І місце серед шкіл м. Херсону).

   Тож будьмо завжди разом – школа, сім'я, громадськість. Надіюся на співпрацю. Всім нам зичу, щоб наші діти зростали вільними, толерантними, конкурентоспроможними, підготовленими до життєвих випробувань, всесторонньо розвинутими , але найголовніше гарними людьми, здатними допомагати, розуміти, підтримувати. Нехай всім щастить.

УСПІХІВ! МИРУ! ДОБРА!


Інформація про бюджетні надходження у 2015/2016 н. р.

1.Заробітна плата:

2015 рік (вересень - грудень) – 1 606 807, 15 гривень;

                            нарахування – 583 269, 50 гривень;

2016 рік (січень - березень) – 1129 328, 35 гривень;

                           нарахування – 256 095, 89 гривень;

квітень 2016 року: 382 731, 97 гривень;

                            нарахування – 84244, 97 гривень.

2.Тепло:

2015 рік (вересень - грудень) – 398 477, 65 гривень;

2016 рік (січень - березень) – 288 465, 61 гривень;

                   квітень 2016 року – 75 026, 49 гривень.

3.Вода:

2015 рік (вересень - грудень) – 2 405, 05 гривень;

2016 рік (січень - березень) – 2 437, 84 гривень;

                    квітень 2016 року – 779, 90 гривень.

4.Електроенергія:

2015 рік (вересень - грудень) – 28 114, 29 гривень;

2016 рік (січень - березень) – 19 946, 32 гривень;

                   квітень 2016 року – 8 912, 94 гривень.

5.Капітальний ремонт (м’яка покрівля даху спортивного залу):

2015 рік – 136 000, 00 гривень.

Спецрахунок 31559203135762

2015 рік – 5 вікон – 19 535, 98 гривень.

Рік англійської мови в Україні

Заходи в рамках проведення Року англійської мови у

Херсонському загальноосвітньому навчально-виховному комплексі №11

Херсонської міської ради

за II квартал 2016 року

Зміст заходу

Термін  проведення

Інформація про виконання

Виставка проектних робіт учнів «Здоров’я. Здоровий спосіб життя»

04.04-08.04

Для учнів середньої  школи

Костюмований бал. “How well do you know Shakespeare”

25.04-29.04

Для учнів середньої та старшої школи

Залучено педагогічних працівників комплексу до участі у міжнародних грантових програмах, програмах міжнародної фінансової та технічної допомоги.

Квітень

Онлайн курси для вчителів англійської мови, організовані Британською радою (“Future Learn. Understanding Language: Learning and Teaching”.).  Одержано сертифікати про успішне проходження.

Ранок розваг. “The World around me”

16.05-20.05

Для учнів молодшої школи

Гра «Щасливий випадок». “The Royal Family Quiz”

23.05-27.05

Для учнів середньої та старшої школи

Залучено педагогічних працівників комплексу до участі у міжнародних грантових програмах, програмах міжнародної фінансової та технічної допомоги.

Червень

Онлайн курси для вчителів англійської мови, організовані провідними університетами        штату Арізона (США). “Teach English Now. Lesson Design and Assessment”. Курси діючі.    

Реєстрація на участь у фестивалі-конкурсі “English Time”

Червень

Для учнів середньої та старшої школи


План роботи навчально-виховного комплексу № 11 на червень-липень 2016 року

№ з/п

Назва заходу

Відповідальний

1.

Педагогічна рада:

-         Про закінчення учнями 5-8-х, 10-х класів 2015/2016 н.р. і переведення до наступних класів;

-         Про випуск учнів 9-х класів та вручення свідоцтв про базову середню освіту.

Дудченко С.О.

Вишнякова Н.П.

2.

Робота пришкільного табору відпочинку «Бригантина» для учнів.

Дьоміна В.Ю.

3.

Перевірка виконання Інструкції з ведення ділової документації.

Вишнякова Н.П.

Бессараб А.А.

4.

Аналіз результатів моніторингу з напрямків діяльності:

-         управлінський моніторинг;

-         педагогічний моніторинг;

-         моніторинг якості освіти;

-         психологічний моніторинг;

-         моніторинг виховної роботи.

Адміністрація

Стужук Т.Б.

Курят Л.А.

5.

Про результати проведення державної підсумкової атестації в 4,9,11-х класах.

Вишнякова Н.П.

6.

Про результати перевірки ведення класних журналів, журналів факультативних занять, гурткової роботи.

Вишнякова Н.П.

Бессараб А.А.

Дьоміна В.Ю.

7.

Про підсумки проведення навчальної практики та навчальних екскурсій.

Вишнякова Н.П.

Бессараб А.А.

8.

Складання плану на 2016/2017 навчальний рік.

Адміністрація

9.

Ознайомлення вчителів з навантаженням на 2016/2017 навчальний рік.

Вишнякова Н.П.

Бессараб А.А.

10.

Звіт вчителів комплексу щодо створених методичних розробок, посібників, авторських програм.

Керівники та члени МО

11.

Ремонт комплексу.

Ісаєва Н.О.


План роботи навчально-виховного комплексу № 11 на травень 2016 року

№ з/п

Назва заходу

Відповідальний

1.

Місячник родинно-сімейного виховання «Міцна  родина – сильна країна».

Дьоміна В.Ю.

2.

Майстер-клас «Зроби мак пам’яті».

Дьоміна В.Ю.

3.

Заходи до Дня пам’яті та примирення. Заходи до 71-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Дьоміна В.Ю.

4.

Благодійна акція «Ветеран живе поруч».

Дьоміна В.Ю.

5.

День ЦО (12.05.16).

Дудченко С.О.,

Дубина Н.М.

6.

Профорієнтаційні зустрічі для випускників 9-х та 1-х класів.

Шкурда О.О.

7.

Педагогічна рада «Про підсумки роботи за навчальний рік».

Дудченко С.О.

8.

Батьківські збори майбутніх першокласників

Бессараб А.А.

9.

Свято останнього дзвоника

Дьоміна В.Ю.

10.

Випускний вечір

Дьоміна В.Ю.

Сторінка 1 з 3


Warning: Illegal string offset 'active' in /home/znvk11/domains/znvk11.org.ua/public_html/templates/sch11/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/znvk11/domains/znvk11.org.ua/public_html/templates/sch11/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/znvk11/domains/znvk11.org.ua/public_html/templates/sch11/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/znvk11/domains/znvk11.org.ua/public_html/templates/sch11/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/znvk11/domains/znvk11.org.ua/public_html/templates/sch11/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/znvk11/domains/znvk11.org.ua/public_html/templates/sch11/html/pagination.php on line 100